Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

07/11/2013 04:16:00 (GMT + 7)
(VP) - Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2013, Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 4086/BVHTTDL-VP ngày 06/11 yêu cầu thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tổ chức tổng kết công tác năm 2013 của đơn vị và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Theo đó, các  Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ tiến hành tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 trước ngày 20/12/2013. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tổng kết công tác năm 2013, lưu ý các yêu cầu sau:

Phạm vi nội dung báo cáo là toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, theo dõi, từ Trung ương đến địa phương, lưu ý không báo cáo về các hoạt động nội vụ của cơ quan, đơn vị. Cần sớm chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp dưới, các đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống ngành dọc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, để có căn cứ tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ.

Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm chính; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong năm 2014. Cần phân tích đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển, số liệu cơ bản của Ngành năm 2013, có so sánh với kết quả đạt được năm 2012.

Các  Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ gửi Báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị kèm theo bản tóm tắt khoảng một trang A4 về những kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém chính trong quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp của năm 2013 về Văn phòng Bộ.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn với UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định. Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bảo tàng, nhà hát, thư viện, trung tâm văn hóa thông tin...) thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương (các Tổng cục, Cục, Vụ) về tình hình hoạt động chuyên ngành trong phạm vi được giao quản lý. Nêu rõ đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động Ngành ở địa phương; kết quả thực hiện những nội dung công việc đã được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo tỉnh thống nhất chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của đơn vị, địa phương cần được gửi đến Bộ qua đường bưu điện và thư điện tử chậm nhất là ngày 15/12/2013 .

Địa chỉ liên hệ: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ), số 51 Ngô Quyền - Hà Nội
; Email: duyentran1208@gmail.com.

HCTC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.