Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW trước ngày 15/7/2011

11/07/2011 12:05:00 (GMT + 7)
(VP)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

Bộ VHTTDL yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An) gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15/7/2011, qua Văn phòng Bộ để tổng hợp, trình Ban Cán sự Đảng Bộ thông qua, báo cáo Ban Bí thư.

Theo đó, nội dung báo cáo gồm ba phần: Tình hình tổ chức, họp tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; đánh giá kết quả thực hiện 6 năm (2005-2010) thực hiện Nghị Quyết và đề xuất, kiến nghị.

Về báo cáo tình hình tổ chức, họp tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo những chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết và việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và nhiệm vụ của Chính phủ, cán bộ, ngành, cơ quan Trung ương (nêu rõ danh mục các văn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do đơn vị chủ trì; về tổ chức bộ máy, phân công cán bộ để thực hiện Nghị quyết).

Về đánh giá kết quả thực hiện 6 năm (2005-2010) thực hiện Nghị Quyết, Bộ yêu cầu các đơn vị cần đánh giá một số chỉ tiêu tổng hợp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 6 năm của toàn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; đánh giá việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ quan, khu dân cư, gia đình văn hóa. Đồng thời, đánh giá về xây dựng hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, về đào tạo nguồn nhân lực và kết quả trong văn hóa, thể thao và du lịch; đánh giá việc ban hành cơ chế, chính sách và kết quả xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, về đề xuất, kiến nghị, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, các chủ trương lớn của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng có liên quan đến vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.


HCTC
(Nguồn Công văn số 2102/BVHTTDL-VP)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.