Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Nhà tù Sơn La

16/02/2017 10:00:00 (GMT + 7)
Ngày 13/02, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 415/BVHTTDL-DSVH gửi Văn phòng Chính phủ, có ý kiến  về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Nhà tù Sơn La tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Trước đó, ngày 31/3/2016, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1085/BVHTTDL-DSVH thống nhất việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Nhà tù Sơn La tại đồi Khau Cả để phát huy giá trị di tích Nhà tù Sơn La bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, hiện nay Bộ VHTTDL chưa nhận được Hồ sơ xây dựng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ nhà tù Sơn La theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng, do đó, Bộ VHTTDL chưa có cơ sở để có ý kiến về việc bổ sung Quy hoạch xây dựng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ nhà tù Sơn La tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt.

Đối với đề nghị giao UBND tỉnh Sơn La cập nhật vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La: Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2513/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La, trong Nhiệm vụ có nội dung xây dựng Nhà tưởng niệm. Vì vậy, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị nêu trên của UBND tỉnh Sơn La; UBND tỉnh Sơn La cần sớm triển khai lập Quy hoạch tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Nhà tù Sơn La để Bộ VHTTDL thỏa thuận.

Bộ VHTTDL có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Trịnh Thủy
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.