Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Kiểm tra, rà soát và xử lý xâm phạm Di tích danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa

20/04/2017 04:59:00 (GMT + 7)
Việc kiểm tra, rà soát và xử lý xâm phạm Di tích danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa và công tác quản lý Di tích danh thắng Núi Hàm Rồng huyện Sa Pa sẽ được thực hiện từ ngày 8/5/2017 đến hết ngày 19/5/2017.
Cụ thể, ngày 13/4/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND. Theo đó, việc kiểm tra, rà soát nhằm chấn chỉnh việc xâm phạm di tích; bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, du lịch ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời đánh giá việc thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh Lào Cai trong công tác quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh, từ đó có hình thức, biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra, rà soát và xử lý các hành vi xâm phạm di tích Danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa tại 4 xã: Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào huyện Sa Pa; Kiểm tra công tác quản lý Di tích danh thắng Núi Hàm Rồng huyện Sa Pa; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa./.

Hằng Đinh
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.