Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Đề nghị cho ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật

16/02/2017 02:12:00 (GMT + 7)
Ngày 09/02, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 386/BVHTTDL-MTNATL gửi Bộ Tư pháp, đề nghị cho ý kiến về việc thẩm định Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật.
Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Nghị định về hoạt động triển lãm. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế, đánh giá hiệu quả của các Quy chế đã được ban hành trước đây trong đời sống và hoạt động triển lãm, xây dựng đề cương, xây dựng dự thảo, tổ chức hội thảo ở miền Bắc, miền Nam.

Bộ VHTTDL đã gửi công văn số 3278/BVHTTDL-MTNATL ngày 22/8/2016 lấy ý kiến góp ý của các Bộ, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến hết ngày 30/9/2016, Bộ VHTTDL đã nhận được 66 văn bản góp ý gồm 20 văn bản góp ý của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các cơ quan hữu quan thuộc Bộ VHTTDL và 35 văn bản góp ý của UBND, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố. Trong đó, 21 cơ quan đồng ý với Dự thảo, 45 cơ quan có đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định. Ban soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn chỉnh dự thảo.

Bộ VHTTDL kính đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật để Bộ VHTTDL có căn cứ hoàn chỉnh hồ sơ trình phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến từ ngày 13 đến 24/3/2017 (theo công văn số 889/VPCP-QHĐP ngày 06/02/2017 của Văn phòng Chính phủ)./.

Thủy Trịnh
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.